Merkezi İhlal Değerlendirme, Raporlama ve Yönetim Sistemi. Dağıtık mimari üzerine kurgulanmış saha sistemlerinin merkezden yönetilmesini sağlayan gelişmiş yönetim sistemi.